Frågetyp - Flerradssvar

När man genomför en utvärdering brukar de svarande ofta ges möjligheten att fritt kommentera vissa frågor och ofta avslutas utvärderingen med "Övriga kommentarer". Då är denna frågetyp lämplig.

Flerradsfråga - den svarande skriver fritt

Lundin Sveijer Utvärderingar AB
S:T PERSGATAN 22 B
753 29 Uppsala
Kontakt
018-430 09 00
info@utv.se
Samarbetspartner