Hur skapar jag en bra enkät?

Vad ska jag fråga?
Hur många frågor ska jag ställa?
Vad ska jag göra för att öka svarsfrekvensen?

Läs mer här

Lundin Sveijer Utvärderingar AB
S:T PERSGATAN 22 B
753 29 Uppsala
Kontakt
018-430 09 00
info@utv.se
Samarbetspartner