Kan en lärare eller rektor se vad jag svarat

Nej, du är alltid anonym i UTV. I UTV baseras utvärderingar på grupper. Man kan inte se svaren från en enskild individ (elev).

Om du är ensam i en grupp kommer ditt resultat föras samman med övriga grupper. På så sätt kan ingen räkna ut vad just du har svarat. 

Lundin Sveijer Utvärderingar AB
S:T PERSGATAN 22 B
753 29 Uppsala
Kontakt
018-430 09 00
info@utv.se
Samarbetspartner