UTV5 - Skapa en positiv utveckling

UTV5 är utvecklat i samarbete med gymnasieskolor över hela Sverige och används på över hundra gymnasier och vuxenutbildningar, från Ystad i söder till Örnsköldsvik i norr. På senare år har efterfrågan ökat även från grundskola. Alla drar nytta av systemet - rektorer, lärare, elever och föräldrar. Vi vet att skolor som utvärderar har ett stort försprång när det kommer till egenutveckling.

Inflytande och reflektion för elever
Utvärderingar blir för elever ett verktyg både för inflytande och reflektion. Lärare och elever kan diskutera resultaten redan vid utvärderingstillfället. Denna återkoppling är en viktig del i ett framgångsrikt utvecklingsarbete.

Insikt för lärare
Läraren utvärderar sin undervisning med sina elever. Resultaten är omedelbara och man kan enkelt se vad som fungerar bra och vad man kan förbättra. Systemet hämtar data från skolans elevsystem. Detta gör att allt finns klart, en kursutvärdering startas med ett knapptryck.

Översikt för skolledning
UTV5 ger en samlad bild av verksamheten samt underlag och rapporter för vidare kvalitetsarbete. Man kan enkelt göra urval och historiska jämförelser för att analysera resultaten.

 

Snabbfakta UTV5

UTV5 är ett webbaserat verktyg för utvärdering inom skola. Systemet används av över etthundratusen elever, lärare och skolledare runt om i Sverige.

 

Lundin Sveijer Utvärderingar AB
Dag Hammarskjölds Väg 13
752 37 Uppsala
Kontakt
018-430 09 00
info@utv.se
Samarbetspartner