Utvärdering och kvalitetsarbete i skolan

Sveriges mest använda utvärderingssystem för skola

Lärare och elever utvärderar och får omedelbar återkoppling -
skolledningen får en samlad bild av kvalitetsarbetet

OM UTV

SUPPORT

KONTAKT

Lundin Sveijer Utvärderingar AB
S:T PERSGATAN 22 B
753 29 Uppsala
Kontakt
018-430 09 00
info@utv.se
Samarbetspartner